جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

درمان درد با اوزون

توسط / یکشنبه, 01 فوریه 2015 / منتشر شده در دسته‌بندی نشده
health1

برای پزشکان بالینی مولکول اوزون می تواند اعجاب آور باشد ، با وجود این باید هنوز توانایی های بالقوه ی آن به طور کامل بررسی شود  . مولکول  اوزون  در مبارزه  با  عفونتهای  میکروبی ،  قارچی ، و ویروسی از جمله برای مبارزه با ایدز ،  درمان زخم های التیام ناپذیر ، آرتریت روماتویید و دیگر انواع آرتریت  و  انواع مختلف بیماریهای پوستی و بیماریهای دیگر نقشی ایفا می کند . اما در این بخش بحث خود را به نقش اوزون در درمان درد محدود می کنیم . اوزون یک مولکول سه اتمی اکسیژن  ، و با ساختاری متفاوت با  ساختار  اکسیژن  است .  وجه  تسمیه ی  اوزون از واژه ی یونانی   به معنای « بوییدن » گرفته شده است . اوزون در دمای اتاق گازی بیرنگ است و خصوصیات آن بویی است شبیه بوی پس توفان در ارتفاعات زیاد یا نزدیک دریا . در سطح زمین تراکم آن ۰/۰۳تا ۰۴/۰ است . در جو زمین اوزون در نتیجه ی اثر اشعه ی فرا بنفش و اکسیژن با درجه ی خلوص کامل و با کمک تخلیه ی الکتریکیبا برق فشار قوی تولید می شود . اوزون  پزشکی مخلوطی از اکسیژن و اوزون با غلظت های متفاوت است. اوزون پزشکی همواره بهصورت تازه در محل به وسیله ی مولدهای ویژه و به منظور مصرف و تجویز فوری تولیدمی شود . دوز واقعی اوزون به  وسیله ی یک پزشک آموزش دیده  و  مطابق با مورد مجاز پزشکی و شرایط بیمارتعیین می شود .

در بین بیماریهایی که بیماران با درد مراجعه می کنند در بیماریهای ذیل درمان با اوزون نتایج بسیار خوب داشته اند :آرتریت روماتویید،لپوس ارتیماتوز سیستمیک،اسکلرودرمی،پلی میوزیت ،فیبرومیوزیت ،اسپوندسیلیت آنکیلوزان ،  استئوآرتریت ( ورم استخوانی – مفصلی )  ، سندرم ریتر ، پسوریازیس ، آماس سینوویال ،نقرس،کوندرو کاسینوز،آرتروپاتی ناشی از پیرو فسفات،پری آرتریت کلسیفیه،تاندینیت کلسیفیه، کاسینوز ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای. تزریق در نقاط  تحریک برای  درمان درد فیبرومیالژی / درد میوفاشیال ، و پرولاپس دیسک بین مهره ای یا دیسک لغزنده با موفقیت انجام شده است.

روشهای درمان با اوزون

برای تجویز اوزون روشهای متفاوتی وجود دارد؛ مانند استنشاق مخلوطی از اوزون،  اکسیژن،  یا مخلوطی از اوزون و هوا ، تزریق اوزون از طریق رکتوم یا واژن ، درمان با آب اوزون دار ( به صورت آشامیدن آب ، پانسمان زخم ها یا جراحات و غیره )، انتقال خون اوزون دار، به کار گیری روغن اوزون دار ، و مانند این ها،  روش تجویز به نوع و محل بیماری بستگی دارد  . اما ما برای درمان انواع متفاوت درد از تزریق فقط گاز اوزون با غلظت های متفاوت استفاده می کنیم  .  مولکول اوزون پایدار نیست  ،  و نیم عمر آن فقط ۲ دقیقه است . بنابراین پس از ۲۰ دقیقه فقط نیمی از اوزون اولیه باقی می مند و بقیه تبدیل به اکسیژن می شوند . افزایش دما نیم عمر اوزون  را  کاهش  می دهد  . برای تزریق  اوزون  همیشه اوزون تازه در محل تهیه شده و بلافاصله تجویز می شود ، برای تزریق اوزون فقط از سرنگ های مقاوم در برابر اوزون باید استفاده شود. مورد عدم تجویز درمان با اوزون بسیار محدود است ، و عبارت اند از : خونریزی فعال در هر محل از بدن، بارداری ، وپرکاری فعال تیروئید . ساز وکارهای اثر اوزون متعدداند. بخش بزرگی از عمل اوزون ناشی از اتم فعال اکسیژن آزاد شده در نتیجه ی شکسته شدن مولکول اوزون است. اوزون علاوه بر عمل میکروب کش، قارچ کش، ویروس کش که دارد سوخت و ساز سلولی را هم فعال می کند ، دستگاه ایمنی را تعدیل می نماید، و آنتی اکسیدان ها  و  برداشت  و  پاکسازی رادیکالهای بدن را افزایش داده و فعال می کند . برای درمان درد ساز و کارهای  متفاوت  دیگری هم  دخالت دارند ، اوزون جریان خون را تقویت می کند ، کلامپینگ و گویچه های سرخ خون را کاهش می دهد یا حذف می کند. انعطاف پذیری آن به موازات توان حمل اکسیژن محفوظ می ماند ( به علت تحریک ۳ و ۲ دی فسفو گلیسرات). اکسیژن رساندن به بافت ها افزایش می یابد زیرا با تجویز اوزون افزایش جزیی در فشار خون حاصل و ویسکوزیتی خون کاهش می یابد . همچنین اوزون  پلاک های  سرخرگی را اکسیده و امکان برداشته شدن تکه های تولید شده از پلاک و جلوگیری ازبسته شدن عروق  را  فراهم می نماید. همه ی این اعمال  اوزون منجر به افزایش اکسیژن آزاد شده در بافت های بیمار می شوند. با تجویز اوزون تشکیل واسطه های آماسی مانند پروستاگلاندین های مختلف هم کاهش می یابد و با این ترتیب اوزون عمل ضد آماسی هم دارد .
در مورد پرولاپس دیسک بین مهره ای  (یا دیسک لغزنده)  ساز و کارهای دیگری عمل می کنند . دیسک بین مهره ای از نکلئوس پولپوزوس پر شده که ماده ای ژله مانند است و آب را در خود نگاه می دارد  (۹۰ درصد از ماده ی دیسک آب است ) وقتی اوزون در دیسک تزریق شودپل های پروتئوگلیکان  در ماده ی ژله  مانند دیسک در هم شکسته می شوند و دیگر نمی توانند آب را در خود نگهداری کنند در نتیجه دیسک چروکیده و مومی می شود و این کاری معادل دیسککتومی با جراحی است ، و از این رو این عمل را دیسککتومی با اوزون،یا اوزونوکلئولیزیس می نامند. در مجلات جراحی اعصاب منتشر شده عنوان گردیده که تا ۸۵ درصد عمل های  جراحی دیسک با این مداخله ی  غیر  جراحی  اجتناب  پذیراند . میزان موفقیت این عمل ۸۸ درصد و قابل مقایسه یا دیسککتومی  جراحی   ( ۹۰-۵۰  درصد)   است .  عوارض آن به نحو قابل توجهی کم ، و بسیار کمتر از عوارض عمل جراحی است . در عرصه های  گوناگون پزشکی –  بویژه در درمان درد  اوزون  بتدریج معروف می شود. تغییرات جدید تردر تکنیک ها و موارد تجویز اوزون در  نشریات علمی به صورت روزافزون  درباره ی  پزشکی  و جانوری  انجام می شود که نشان می دهد اوزن برای جامعه پزشکی بیشتر  پذیرفته شده و به تدریج معروف ترهم می شود.

بالا