جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

اوزون درمانی

اوزون درمانی چیست؟

اوزون درمانی یک روش تزریقی اکسیژن است. این درمان برای انوع مختلف درد مفاصل و ماهیچه ها مانند درد عصب سیاتیک مناسب است اوزون درمانی باعث اصلاح اختلالات به صورت پاتولوژی (آسیب شناسی) میشود. این روش 75 درصد باعث درمان مبتلایان به بیماری مفاصل می شود.

تزریق اوزون باعث بازگشت جریان خون به بافت ها میشود وبا مهیا کردن مواد لازم برای بافت های آسیب دیده باعث بهبودی این بافت ها میشود. این تزریق ترکیبیاتی ازپروکائین برای کاهش درد ودوزهایی ازهورمون های استروئید ی برای جلوگیری از فعالیت بیش ازحد سیستم ایمنی بدن و رساندن مواد لازم برای بهبودی بافت ها است. دراین روش از مواد ضدالتهاب واکسیژن و اوزون برای بازسازی و ترمیم بافت ها استفاده میشود.

نکته بسیارمهمی وجود دارد که اوزون درمانی با افزایش جریان خون درلیگامنت هاومفاصل آسیب دیده باعث کاهش درد میشوند. پروکائین باعث ترمیم سلولهای آسیب دیده و بهبود جریان خون میشود داروهای ضدالتهاب هم میتواند به کاهش تورم و التهاب کمک کند و درنهایت منجر به افزایش جریان خون در بافت ها میشود. ترکیباتی مانند گلوکز،ویتامین ها وموادمعدنی برای عملکرد سوخت و سازبدن مهم است. این روش باعث افزایش انرژی و اکسیژن موجود در بافت ها میشود وبه بهبودی مفصل آسیب دیده کمک میکند

چگونگی درمان با اوزون

اوزون باعث تحریک جریان خون میشود و با افزایش اکسیژن در سلولها باعث افزایش انرژی آنها میشود. اوزون درپراکسید ترکیب میشود و باعث تحریک جریان خون میشود و درنتیجه سلولها مواد مورد نیازخود را دریافت میکنند و بازسازی و ترمیم میشوند. جریان خون ودر سلولها بهبود میابد و بافت ها شروع به بهبودی میکنند.

دلیلی که باعث میشود تعدادی ازآسیب دیدگی ها به صورت کامل بهبود یابد و تعدادی دیگر درمان نشود وجود جریان خون در بافت ها است زمانیکه یکی ازبافت های بدن دچارآسیب دیدگی میشوند باید این بافت ها مجددا بازسازی واحیا شوند وبرای احیا به موادی مانند ویتامین ،مواد معدنی واکسیژن نیازدارد که باید توسط خون به این بافت ها منتقل شود یکی ازمهمترین مواد برای ترمیم بافت ها اکسیژن است کاهش میزان اکسیژن دربدن باعث تجمع اسید لاکتیک دربدن ومنجر به درد میشود اوزون درمانی در3روز انجام میشود درابتدا داروهای ضدالتهاب درناحیه آسیب دیده برای کاهش تورم والتهاب انجام میشود این کار باعث افزایش جریان خون دربافت میشود سپس به این ناحیه ویتامین ومواد معدنی که برای بهبودی ضروری است رسانده میشود ودرنهایت به این ناحیه بوسیله اوزون درمانی اکسیژن رسانده میشود. بافت ها موادی را که برای بهبودی نیازداشته اند دریافت میکنند وزمانیکه بهبود میابند جریان خون درآن ناحیه افزایش میابد ودرمان کامل میشود نتیجه این درمان دربین افراد مختلف متفاوت است اما اکثر بیماران فقط به 3تا5 مرحله درمان نیازدارند.

بالا