جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

اوزون درمانی زخم های دیابتی

یکی ازعوارض بیماری مرض قند یا دیابت آسیب دیدن جدار رگ ها  و  ایجاد زخم هایی در بدن بویژه در ناحیه پا می باشد.
مکانیسم اصلی درمان زخم های دیابتی, ترمیم آسیب هایی است  که  به  عروق و اعصاب وارد آمده و در این بین اوزون توانایی شروع  رگ زایی، ‌ترمیم و توسعه عروق را دارد.
رساندن مکرر اوزون به ناحیه آسیب دیده ، منجر به ترمیم غیر قابل تصور بافتها خواهد شد.
اصولاً در مورد زخم های دیابتی زخم های معمول نیز به  سختی معالجه می شوند ، در صورتی که اگر هر روز این  زخم ها  با  آب حاوی  اوزون شستشو شوند به سرعت معالجه و ترمیم خواهند  شد . عملاً  استفاده  از اوزون (اکسیژن  فعال) می تواند جانشین مصرف آنتی بیوتیک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود بخشد بلکه با رساندن اکسیژن به زخم ها عمل رگ زایی را نیز تسریع نماید.

روش درمان

توسط دستگاه مخصوص، مولکول اکسیژن ( O2  ) موجود در هوای اطراف به وسیله تکنولوژی  داخل  دستگاه شکسته می شود  و به صورت نوزاد اکسیژن یا همان اکسیژن فعال وارد محیط می شود و چون به تنهایی درطبیعت هویت و تعریفی ندارد سریعا با آلودگی های اطراف خود پیوند نموده و آنها را اکسید و از  بین  می برد  و  در نهایت پس از پاکسازی و ضدعفونی،  مجددا  نوزاد  اکسیژن  با  هم پیوند  نموده  و تبدیل به مولکول  اکسیژن می گردد .
با توجه  به  قاعده  فوق  اکسیژن محلول در آب افزایش یافته و باعث ترمیم بافت و زخم های دیابتی میگردد.

بالا