جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

اوزون درمانی دیسک کمر

اوزون چیست؟

اوزون لایه ای است که به صورت طبیعی در ارتفاع 20 تا 30 کیلومتری از سطح زمین قرارگرفته است ومانند فیلتری درمقابل اشعه یووی خورشید عمل میکند. اوزون‌ تراپی یا اوزون‌درمانی به روش درمانی‌ای گفته می‌شود که جزو پزشکی جایگزین حساب می‌شود و در این روش درمانی برای بهبودی و درمانی بعضی از بیماری‌ها گاز یا مایع یا محلول ازون‌دار را از طریق خوراکی، تزریقی، پوستی وارد بدن بیمار می‌کنند.

اگرچه اوزونی که برای موارد پزشکی استفاده میشود ازاکسیژن های درجه بندی شده پزشکی بوسیله مبدل های اوزون ساخته میشود متخصصان اعصاب برای درمان دیسک کمر ازترکیب اوزون واکسیژن استفاده میکنند اوزون دردمای خانه ثابت نمی ماند وبه سرعت با اکسیژن ترکیب میشود و20 دقیقه میتواندباعث مرگ افراد شود.

درمان دیسک کمر با اوزون

تحقیقات نشان میدهد که میزان موفقیت دراستفاده از اوزون تراپی برای درمان دیسک کمر 95 درصد بوده است که این آمار از اوزون زانو درمجله های پزشکی معتبر بین المللی ثبت شده است.

برای اختلال دیسک کمر میتوانیم با استفاده ازروش اوزون تراپی کمر ازانجام عمل جراحی جلوگیری کنیم این روش یک روز انجام میشود و بعدازآن هیچ گونه ناراحتی برای بیمار ایجاد نمیشود و بیماران میتوانند 2 روز بعد از درمان به فعالیت های خود ادامه دهند.

اوزون درمانی باعث کم کردن حجم دیسک ها میشود و فشار ها ی وارد شده بر دیسک را کاهش میدهد این روش همچنین دارای اثربی حسی و ضدالتهابی است و باعث کاهش درد میشود و به درمان بیماری دیسک کمر کمک میکند.

اوزون درمانی برای چه بیمارانی موثر است؟

بیمارانی که دچار بیماری های دیسکی به صورت خفیف و شدید هستند و بوسیله درمان های اولیه و سنتی درمان نشده اند بهترین گزینه برای استفاده از این روش هستند و بیشترین نتیجه را ازاین درمان دریافت خواهندکرد.

روش درمان

به بیماران توصیه میشود که دو ساعت قبل از استفاده از فواید اوزون تراپی هیچ چیزی نخورند. بعد ازآماده کردن بیمار ،بیمار به اتاق انجام تزریق برده میشود درمان همراه بابی حسی بیمار انجام میشود اوزون بوسیله سوزن های بلند و نازکی در ناحیه ناکلس دیسک تزریق میشود. معمولا همه بیماران میتوانند این روش درمانی را تحمل کنند. این روش هیچ گونه عوارض جانبی برای بیماران ایجاد نمیکند.

نتیجه روش اوزون درمانی چیست؟

درحدود 80 تا 90 درصد بیمارانی که از روش اوزون درمانی استفاده کرده اند بعدازگذشت 5 تا 6 هفته با کاهش درد و علائم اختلال مواجه میشوند.

بالا